Szent István Egyetem Archívum

A Szent István Egyetem Archívuma az alábbi gyűjteményeket tartalmazza.

Régi Ritka Kiadványok

A muzeális értékű könyvek egy-egy tudományterület kialakulásának, a korábbi korok embereinek gondolkodásmódjának megismerésére lehetnek alkalmasak. Emellett a kézzel készült illusztrációk, az egyedi kötések művészi értékükkel is gyönyörködtethetnek. Régi, muzeális jellegű könyvek címoldalának és tartalomjegyzékének digitalizált változatai is megtalálhatók például az ABPK állományából, válogatva az 1930-as évek előtt megjelent pedagógiai, pszichológiai témájú könyvekből.

A folyóiratok a legfrissebb kutatási eredmények közlésének, a szakmai viták folytatásának, az eseményekről történő beszámolóknak mindig helyt adó orgánumok. Így volt ez korábban is. A mostanra már muzeális értékűvé vált folyóiratokból a korábbi korok tudósainak munkásságát, az ő munkamódszereiket, az egyes tudományágak kialakulását is megismerhetjük. De a folyóiratokban szereplő egyéb elemek, a beszámolók, hirdetések fontos korrajznak tekinthetők, így ezen folyóiratok tanulmányozása a tudománytörténet, a szakmatörténet mellett általános kulturális érdeklődés szempontjából is meghatározó lehet.

Lásd még: http://archivum.szie.hu

 

Képtár archívum

Az archívum alapját képezi az a digitális képgyűjtemény, melyet a Magyar Digitális Képkönyvtár (http://kepkonyvtar.hu/) pályázatán belül alakított ki az Egyetem. Az intézményi gyűjtemények azóta tovább gyarapodtak. Ennek eredményeképpen a képtár archívuma ma már a SZIA törzsállományaként számos gyűjteménnyel együtt kerül publikálásra.

Lásd még: http://archivum.szie.hu

 

PhD dolgozatok

A PhD dolgozatok teljes szövege és tézisfüzetei önálló repozitóriumba szervezetten áll a felhasználók rendelkezésére. A gyűjtemény az archívum része, de egyedi követelményei miatt önálló gyűjteményben és címen érhető el.

Lásd még: http://phd.szie.hu

 

TDK dolgozatok

Az intézmény hallgatói által készített tudományos diákköri dolgozatok igen széles területet érintenek. A gyűjtemény jelenleg feltöltés alatt áll.

Lásd még: http://archivum.szie.hu és http://fulltext.szie.hu

 

Szakdolgozatok

A szakdolgozatok repzitóriumában a feltöltött dokumentumok metaadatai tekinthetőek meg online. A kari könyvtárakban csak helyben érhetőek el a szakdolgozatok digitalizált változatai teljes szöveggel az erre a célra kialakított számítógépeken. Kizárólag csak olvasható PDF-formátumban.

Lásd még: http://archivum.szie.hu és http://fulltext.szie.hu

 

Publikációs adatbázis (full text)

A teljes szövegű adatbázisban olyan dokumentumok érhetők el, amelyeket az Egyetem oktatói publikáltak. Az egyes publikációk a szerző által engedélyezett formában hozzáférhetők és az Egyetem tudásvagyonának átláthatóságát, kutathatóságát biztosítják. A feltöltött publikációk leíró adatit az MTMT adatbázisa aratja, így a szerzőknek oda már nem kell azokat feltölteni.

A teljes hozzáférés szabad elérést, míg a korlátozott módú hozzáférés kizárólag a gyűjteményben történő feltöltést, illetve egyes esetekben a könyvtári gépeken történő olvasást teszi lehetővé.

Lásd még: http:fulltext.szie.hu