Levéltárak

A felsőoktatási levéltári hálózat tagjaként jelenleg két szaklevéltár működik az Egyetemi Könyvtár tagkönyvtárainak szervezeti keretei között. Az 1986-ban alapított Állatorvos-tudományi Egyetem Szaklevéltára az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum szervezeti egységeként. Őrzött iratanyag mennyisége: 165 iratfolyóméter évköre: 1787–1990, irat típusok: a kar működése során keletkezett hivatali iratok (központi szervezeti egységek, tanszékek), személyi hagyatékok.

Az 1993-ban alapított Gödöllői Egyetem Szaklevéltára a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár részeként. Őrzött iratanyag mennyisége: 419 iratfolyóméter; évköre: 1883, 1906, 1920–2005; irat típusok: a három gödöllői kar, a nem kari jogállású szervezeti egységek, az egyetem központi hivatalainak iratai, a mezőgazdasági oktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó, nem jogelőd intézmények (Kassai Gazdasági Akadémia 1883–1919, a Kolozsvári Gazdasági Akadémia 1906–1945 között keletkezett tanulmányi nyilvántartásai) Állattani Kutatóintézet (M. kir. Állat-Élettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás) 1896 és 1969 közötti évekből fennmaradt iratai.

A levéltár elsődleges feladata az egyetem és jogelőd intézményei hivatali működése során keletkezett történeti értékű dokumentumainak begyűjtése, rendezése, az iratanyag kutathatóságát lehetővé tevő segédletek elkészítése. Gyűjti még az egyetem volt oktatóinak irathagyatékait is, valamint az őrzésében lévő dokumentumokból a kutató- és ügyfélszolgálat keretében biztosít adatszolgáltatást. 

Az intézmény további feladatai közé tartozik még az egyetemi iratkezelés felügyelete, tudományos tevékenység végzése (részvétel az egyetemtörténeti kutatásokban, tanulmányok és forráskiadványok készítése a levéltári anyag felhasználásával) és közművelődési feladatok ellátása (pl. iratkölcsönzés, kiállítások rendezésében közreműködés, a levéltári munkát, gyűjteményt ismertető előadások tartása).

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Levéltára

A levéltár 1786-tól őrzi az állatorvosképzés hallgatói nyilvántartásait és iratanyagát, melynek legfontosabb darabjai kötetekben is megjelentek. Különösen gazdag XVIII–XIX. századi forrásokban.

A levéltár története.

A könyvtár honlapja.

 

Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1993-ban alakult meg a szaklevéltár. 2008 tavaszától a közgyűjtemény a SZIE KDKL kereteiben működik. 

A levéltár honlapja.

A levéltár rövid története.

A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárának története (1920) 1945 – 2000