Projekt bemutatása

TÁMOP-3.2.4-08/1/-2009-0023 Tudásvagyon széles körű megosztása a régiók közötti együttműködés keretében című pályázat bemutatása


Az SZIE Egyetemi Könyvtár (EK) egyik fontos célkitűzése az egyetemi szintű és egységes könyvtár-informatikai szolgáltatások kialakítása és korszerűsítésére. A fejlesztés eszközeként pályázati források is felhasználásra kerülnek, a SZIE EK aktív pályázati tevékenységnek köszönhetően.
A SZIE EK egyik nyertes pályázata a „Tudásvagyon széles körű megosztása a régiók közötti együttműködés keretében" című projekt, amely a TÁMOP-3.2.4-08 pályázati kiírása keretében került benyújtásra 2009 elején. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a pályázat kiírója, a projektet támogatásra méltónak ítélte (2010. február 8.).
A nyertes projekt megvalósítói:
- SZIE ABPK Könyvtára (Jászberény),
- SZIE Tessedik Sámuel Könyvtár (Szarvas),
- SZIE GK Gyulai Könyvtára (Gyula),
- SZIE GK Békéscsabai Könyvtára (Békéscsaba).


A négy SZIE EK szakkönyvtár összesen 18 750 000,- Ft-ot nyert a pályázati céljainak a megvalósítására.

A pályázat sikeres előkészítési szakasza 2010. augusztus 31-én zárult. A megvalósítási szakasz 2010. szeptember 1-jén kezdődött és 2011. december 31-én fejeződik be.

A projekt célkitűzései:

- Könyvtár Portál fejlesztés a tartalmi szolgáltatások korszerűsítésére.
A munka során megszületett a négy szakkönyvtár közös Könyvtár Portálja, amely négy, egy-egy könyvtárat bemutató alportálból áll és kapcsolódik a SZIE EK többi portáljához. Az új Könyvtár Portál sokkal több szolgáltatást nyújt, mint a könyvtárak előző honlapjai. A fejlesztés magja a közös kereső, amely valamennyi tagkönyvtárból elérhető. A szarvasi, a gyulai és a békéscsabai könyvtárak csatlakoztak HunTéka integrált könyvtári rendszer felhasználói köréhez.

- Elektronikus Könyvtár és Tudástár feltöltése, adattartalom fejlesztése.
Az egyetemi Elektronikus Könyvtár 1550 dokumentummal bővült a megvalósítási szakasz végére. A négy könyvtárból három (SZIE Tessedik Sámuel Könyvtár, SZIE GK Gyulai Könyvtára, SZIE GK Békéscsabai Könyvtára) a projekt segítségével kapcsolódott az egyetemi Elektronikus Könyvtárhoz. 1550 feltöltött dokumentum nagy része szakdolgozat, melyek elérhetősége csak a kari könyvtárakban biztosított.

- Könyvtárosok szakmai továbbképzése.
A könyvtárosok kompetenciáinak a fejlesztésére is gondoltak a pályázat kiírói. A pályázatban részt vevő könyvtárak egy-egy munkatársa sikeresen elvégezte a „Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az Interneten" című, 30 órás, akkreditált könyvtárszakmai tanfolyamot. Ezen kívül még a Monguz Kft. munkatársai is tartottak belső továbbképzéseket a Könyvtár Portál és az Elektronikus Könyvtár kezelésével kapcsolatban.

- Az új könyvtári szolgáltatások bemutatása és ismertetése – nyilvánosság, helyi rendezvények és ismertetők megtartása.
2010. szeptember 27-én a SZIE ABPK Könyvtára (Jászberény) adott otthont a projekt nyitórendezvényének. Ezen a rendezvényen rövid előadások keretében ismerhette meg a közönség a pályázat célkitűzéseit. (A projektnyitó ünnepség itt megtekinthető: http://videotorium.hu/hu/recordings/details/2088,Tamop_megnyito_-_Jaszbereny.)
A megvalósítási szakaszban cikkekkel, előadásokkal hívtuk fel a figyelmet pályázat már megvalósult és tervezett eredményeire A Projektzáró rendezvénye 2011. december 13-án, a SZIE GK Békéscsabai Könyvtárában lesz megrendezve. Ez alkalommal az elért eredmények kerülnek bemutatásra.

Projektzáró rendezvény
Örömmel mondhatjuk, hogy a Pályázat célkitűzései megvalósultak. A fejlesztések eredményei 2012-ben már a SZIE valamennyi polgára számára elérhetőek lesznek. A Pályázat megvalósítási szakasza 2011. december 31-én lezárul, de a munka, a felhasználói igények figyelembe vételével tovább folytatódik.