Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Békéscsabai Könyvtára
5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.


Tovább az intézmény oldalára

Békéscsaba

A SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Békéscsabai Könyvtára 25 éves múltra tekint vissza, kialakítása 1986-ban kezdődött. Könyvtárunk nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár. Különféle témákban, 60 000 kötet közül válogathatnak olvasóink. A teljesség igénye nélkül megemlíthető a gazdaságtudományi, felnőttképzési és pszichológiai témájú szakkönyvek gazdag választéka,  az Európai Uniót bemutató dokumentumok és a  szakdolgozatok, folyóiratok, audiovizuális anyagok különgyűjteménye.

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gyulai Könyvtára
5700 Gyula, Szent István út 17–19

Tovább az intézmény oldalára

Gyula

A Könyvtár létrejöttének gyökerei 1993-ig nyúlnak vissza, amikor a DOTE Nyíregyházi Egészségügyi Kara diplomás ápolóképzést indított Gyulán. Az akkori épületben került kialakításra a könyvtár.

A gyulai intézetben diplomás ápolókat, szociális munkásokat, egészségügyi szervezőket képeznek, elfogadott szakindítással rendelkeznek az egészségbiztosítási szakirány oktatására. A hangulatos kisváros központjához közel levő Könyvtár ennek megfelelően kiszolgálja ezen szakok hallgatóit, oktatóit, továbbá nyilvános könyvtárként a könyvtárat felkereső, a könyvtárhoz forduló valamennyi olvasót.

Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtára

5102 Jászberény, Rákóczi út 53.

Tovább az intézmény oldalára

Jászberény

A karon legnagyobb hagyományokkal a tanító szak rendelkezik, a jogelőd intézményben 1917 óta folyik oktatás. A könyvtár 1959-től működik önálló könyvtárként és 2000 óta nyilvános. Így már nemcsak a hallgatók és az oktatók munkáját segíti, hanem a Jászságban élő érdeklődőket is szolgálja. A nyilvános szakkönyvtár állománya több mint 90.000 dokumentum. A muzeális jellegű állományrészben jelentős értéket képviselnek az 1900-as évek előtti szakkönyvek.

Tessedik Sámuel Könyvtár
Szarvas


5540 Szarvas, Szabadság út 1–3.

Tovább az intézmény oldalára

Szarvas

A Könyvtárunk az igen mély gyökerű, kétszáz éves szellemi múltra visszatekintő egyetemi kar, az  Agrár- és Gazdaságtudományi Kar szarvasi Tessedik Campusának könyvtári ellátását biztosítja a város és a régió szakirodalmi ellátásával együtt. A 40.000 kötetes állománynak 85%-a szabadpolcos rendszerben kereshető. Tágas olvasóteremmel és folyóirat-olvasóval várjuk az érdeklődőket. Gyűjtőkörünket a karon folyó oktató és kutatómunka határozza meg, de nyilvános szakkönyvtárként várjuk a mezőgazdaság, vízgazdálkodás és a környezetgazdálkodás iránt érdeklődőket is. A szakkönyvek mellett rendelkezünk audiovizuális, szépirodalmi gyűjteménnyel is, valamint campuson végzett hallgatók diplomamunkái, is megtalálhatóak, melyek a könyvtár elektronikus nyilvántartásában kereshetőek. A Könyvtár tisztelettel őrizi külön gyűjteményében névadója, Tessedik Sámuel műveit és a róla szóló dokumentumokat. 30 féle szakfolyóirat segítségével a legfrissebb szakirodalmat közvetítjük az érdeklődő olvasóknak. Szakképzett könyvtárosok segítik a tájékozódást, irodalomkutatást, valamint az elektronikus adatbázis használatát, mely a nap 24 órájában elérhető, ahol az online katalógus használata mellett lekérdezhető az olvasói állapot és lehetőség van hosszabbításra, előjegyzésre. http://gaia.szie.hu/szarvas Regisztrációhoz kötött adatbázisok használatára: EISZ, EBSCO; valamint NAVA-pontként, az érdeklődő Olvasók használhatják a Nemzeti Audiovizuális Archívum szolgáltatásait. Az olvasóteremben számítógépeinken ingyenes az internet használat. Lehetőség van nyomtatásra és fénymásolásra is. A Campus intézménytörténeti kutatásait segítve sajtófigyelést végezünk, amelynek keretében összegyűjtésre kerülnek a Campushoz kapcsolódó cikkek, tudósítások a helyi és országos lapokból.