EURÓPAI  DOKUMENTÁCIÓS  KÖZPONT - European Documentation Centres = EDC
 
   

Európai Dokumentációs Központok

Az Európai Dokumentációs Központok hálózata

A Földünknek valamennyi kontinensére kiterjedő hálózat létrehozásáról az Európai Gazdasági Közösség 1963-ban határozott azzal a céllal, hogy ezen információs és dokumentációs létesítmények gyűjtsék és rendszerezzék az Európai Közösségek hivatalos kiadványait, illetve gyors és szakszerű tájékoztatással segítsék a felsőoktatásban folyó integrációs képzést, valamint a tudományos kutatást. E fő feladat a későbbiekben kiegészült a széles nagyközönség információs igényeinek kielégítésével is.

A több mint félezer EDK működését 1969-tol az Európai Bizottság X. Főigazgatósága irányítja és felügyeli. Az EDK jogosultságot elnyert intézmények az Európai Unió hivatalos kiadójától - a luxemburgi Eur-Op-tól (Office for Official Publications of the European Communities) - ingyenesen kapják a kiadványokat általános vagy speciális gyűjtőkörrel.

"A luxemburgi székhelyű Eur-Op (Office for Official Publications of the European Communities) mint az Európai Unió hivatalos kiadója gondoskodik az EU valamennyi szervének, bizottságának, főigazgatóságának szerkesztésében megjelenő dokumentumok kiadásáról, egységes, automatizált nyilvántartásáról, szervezett elosztásáról.

A kiadó az információellátás terén egyedülálló nemzetközi szerepet játszik a tizenegy hivatalos nyelven történő, hatalmas mennyiségű dokumentum kiadása és terjesztése révén. "(Forrásné Török Katalin :Európai Dokumentációs Központ (EDC) az SZTE ÁJTK Kari Könyvtárában = Csongrád Megyei Könyvtáros 34. évf. 2002. 1/4. sz.

 
Európai Dokumentációs Központok Magyarországon

Egyre többeket foglalkoztat az Unió működése, egyre többen szeretnék megérteni a kapcsolódó szervezetek, intézmények tevékenységét. Ezeknek az ismereteknek a közvetítésére hivatottak - több hasonló profilú intézménnyel együtt (Euro Info Pontok, Euro Info Központok, ITD stb.) - az Európai Dokumentációs Központok. Magyarországon az első ilyen intézmény 1988-ban létesült. Jelenleg 13 dokumentációs központ működik hazánkban, de ebben a sorban kell megemlítenünk az Országgyűlési Könyvtárban 2001 januárjában átadott Európai Unió Letéti Könyvtárát is.
           

Európai Dokumentációs Központ a Karon

A  Gazdasági Kar  Könyvtárában működő EDK 2007. április 19-én kezdte meg működését, azóta kapja napi rendszerességgel az EU-s dokumentumokat.

A két elkülönülő részből álló  "Európa sarok"  a   könyvtár olvasótermében található.  Az EDK főleg angol nyelvű anyaga  (Eur-OP ingyenes kiadványai) mellett itt kerültek  elhelyezésre a könyvtár által vásárolt Európai Unióról szóló könyvek is. Így olvasóink minden  EU-val kapcsolatos információt egy helyen találhatnak meg. A könyvek  szakrendben, a periodikumok cím szerinti betűrendben  vannak elhelyezve a polcokon. Az állományban való tájékozódást a könyvtárosok mellett, a könyvtár on-line katalógusa is segíti.

Az EDK anyaga helyben használható, nem  kölcsönözhető. Fénymásolásra van lehetőség.

 

EU-s  információforrások:

Eur-Op által küldött dokumentumok: hivatalos kiadványok, folyóiratok, hírlevelek, sorozatok, referáló, tájékoztató kiadványok, jegyzőkönyvek, bibliográfiák, évkönyvek, elektronikus dokumentumok (angol és magyar nyelven) a  könyvtár által beszerzett kézikönyvek, monográfiák, tankönyvek, folyóiratok Online kapcsolat az EU adatbázisaihoz

Témakörök:

 •     az EU története, intézményei, az európai integráció kérdései
 •     az EU intézményeiben folyó programok
 •     közös politikák: regionális politika, foglalkoztatáspolitika, mezőgazdasági politika, gazdaságpolitika, pénzügyi politika, energiapolitika
 •     agrárgazdaság, környezetvédelem
 •     oktatás, kultúra, informatika, tudományos kutatás és fejlesztés
 •     hatályos jogszabályok, törvényjavaslatok, törvénytervezetek
 •     az Európai Bizottság vitaanyagai
 •     az Európai Bíróság ítéletei: ítéletek rövid összefoglalása, ügyvédek véleményei
 •     az Európai Parlament jelentései, a plenáris ülésekre benyújtott anyagok
 •     tenderfelhívások, elnyert szerződések
 •     Gazdasági és Monetáris Unió, az Euro
 •     statisztikai jelentések