A SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Békéscsabai Könyvtára  25 éves múltra tekinthet vissza.

A gyűjtemény kialakítása nulláról indult 1986-ban.

Kezdetben a könyvtár gyűjtőköre a tanítóképzéshez szükséges szakirodalom gyarapítására terjedt ki. 1994-től az új szakok indítása (pénzügy, személyügy, gazdálkodási) szükségessé tette a gyűjtőkör kibővítését elsősorban a közgazdaságtudomány, statisztika, vezetés-szervezés,  informatika szakirodalma irányába.

Újabb gyűjtőkör módosítást jelentett az, hogy 2004-től megszűnt  a tanítóképzés Békéscsabán, így az állomány pedagógiai módszertani része átkerült Szarvasra.
2006-tól ismét bővült a főiskolai kar képzési köre a műszaki menedzser szakkal, a személyügyi szervező szakot felváltja az andragógia szak és elkezdődött a mediátor képzés is.

A változó körülmények szükségessé teszik az igényekhez való rugalmas alkalmazkodást az állományépítésben, hogy a kar oktatói és hallgatói megtaláljanak minden dokumentumot, ami az oktatáshoz, tanuláshoz szükséges. Nyitott felsőoktatási könyvtárként, természetesen bárki beiratkozhat és igénybe veheti a könyvtár szolgáltatásait.

Az új épület

A főiskola 1986-os átadása óta problémát jelentett, hogy a könyvtárnak nincs megfelelő helye az épületben. Az évek során többszöri költözéssel, tantermek összenyitásával próbáltuk elhelyezni az egyre növekvő állományt.

A 2007-es év jelentős eseménnyel kezdődött, januárban végre birtokba vehettük az új könyvtárépületet. A kétszintes, tágas épületben 1000 m2-en végre méltó körülmények közt helyeztük el a különböző dokumentumokat – szinte a teljes állományt szabadpolcon -, megfelelő elhelyezést kaptak különgyűjteményeink is.

Az olvasóterem

Az  emeleti olvasóteremben található  a  kézikönyvtári és olvasótermi állomány , az Európai Dokumentációs Központ anyaga,   az Európa Unióról szóló könyvek gyűjteménye  valamint  a főiskolánkon  végzett  hallgatók  szakdolgozatai.

A békéscsabai Gazdasági Karon 2008 ás 2010 között megírt szakdolgozatok bibliográfiája PDF formátumban letölthető az alábbi linkekre kattintva.


Az  olvasóteremben és a kisteremben 80 olvasói hely és 9 számítógép áll az érdeklődők  rendelkezésére. Az olvasóteremből nyíló kisterem szemináriumok, könyvtári foglalkozások megtartására is kiválóan alkalmas.

A szabadpolcos rész

A földszinten kb. 50 ezer kötetes könyvállományból válogathatnak az olvasók a szabadpolcokon. A szakirodalom mellett  szépirodalmi (kb. 3000 kötet), és  gyerekirodalmi (kb. 600 kötet) művek is megtalálhatók  itt.  A helyismereti állomány (kb. 1000 kötet) ,  a zsidó kutatósarok (200 kötet) és az idegen nyelvű állomány (kb 14 000 kötet) is a földszinti szabadpolcos részben kapott helyet.

A folyóirat-olvasó sarokban 180 féle periodikából lehet válogatni. A  folyóiratok  korábbi számai akár több évre visszamenőleg is  kikérhetőek a raktárunkból.

Dinamikusan nő a korszerű elektronikus információhordozók száma  (CD, DVD, on-line adatbázisok).

A földszinten  található még  60  számítógép (internetcsatlakozással) is. Ebből 6 terminálként működik és  a könyvtár számítógépes katalógusában való keresést teszi lehetővé.