Arcanum Digitális Tudásbázis

Könyvtárunkból is elérhető! Az ADT egy interneten keresztül elérhető adatbázis gyűjtemény, amely a legfontosabb magyar szakmai folyóiratokat tartalmazza kereshető formában, a lehető legteljesebben.


ADT

2012. év elejétől könyvtárunk számára is elérhetővé vált az Arcanum Digitális Tudásbázis (ADT).

Az adatbázis ingyenesen hozzáférhető  a SZIE GK Békéscsabai Könyvtárában is : az adt.arcanum.hu oldalról.

Az ADT egy interneten keresztül elérhető tudományos és forrás adatbázis gyűjtemény.  Célja a legfontosabb magyar szakmai folyóiratok és más fontos hazai periodikumok kereshető formában történő közzététele, a lehető legteljesebb formában. Az ADT az alább felsorolt sorozatokat tartalmazza, amelyek szövegterjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt:


Tartalmazza:

 • Magyar Könyvszemle 1876-2006,
   
 • Egyetemes Philológiai Közlöny 1877-1948,
 • Filológiai Közlöny 1955-2009,
   
 • Budapesti Szemle 1857-1940,
   
 • Katolikus Szemle 1887-1944,
   
 • Protestáns Szemle 1889-1945,
   
 • Protestáns iskolai lap 1843-1919,
   
 • Dunántúli Protestáns Lap 1890-1945,
   
 • Vasárnapi Ujság 1854-1921,
   
 • Magyar Szemle 1927-1944,
   
 • Városi Szemle 1908-1948,
   
 • Társadalmi Szemle 1931-1998,
   
 • Aetas 1985-2009,
   
 • Múltunk 1989-2010,
   
 • Belügyi Közlöny 1896-1953,
   
 • Pénzügyi Közlöny 1874-1948,
   
 • Közgazdasági Szemle 1877-2009,
   
 • Földrajzi Értesítő 1951-2009,
   
 • Jogtudományi Közlöny 1866 -1992,
   
 • Magyar Filozófiai Szemle 1957-2009,
   
 • Értekezések a történettudomány köréből 1867-1918,
   
 • Fons 1994-2010,
   
 • Hadtörténeti Közlemények 1888-2009,
   
 • Magyar Történelmi Tár 1855-1934,
   
 • Századok 1867-2009,
   
 • Levéltári Szemle 1951-2007,
   
 • Levéltári Közlemények 1923-2008,
   
 • Huszadik Század 1900-1919,
   
 • Századunk 1926-1939; 1947-1949,
   
 • Ethnographia 1890-2008,
   
 • Néprajzi Értesítő 1900-2008,
   
 • Nyelvtudományi Közlemények 1862-2008,
   
 • Magyar Nyelv 1905-2010,
   
 • Magyar Nyelvőr 1872-2009
Megosztás