NYITVA TARTÁS

 

kölcsönzés:

hétfő, szerda, péntek
 900 - 1600

kedd csütörtök
 900 - 1800


olvasóterem 

hétfőtől -  péntekig

1200 1600


BEIRATKOZÁS

A könyvtárba beiratkozhat minden 14. életévét betöltött személy, aki a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

főiskolánk hallgatói,
más egyetemek, főiskolák hallgatói

személyi igazolvány, diákigazolvány

dolgozók, vállalkozók, nyugdíjasok

személyi igazolvány, nyugdíjas igazolvány

pedagógusok

pedagógus igazolvány

külföldi állampolgár

tartózkodási engedély

 

 

Beiratkozási díjak:
egy évre

főiskolánk hallgatói, dolgozói, nyugdíjasai

ingyenes

más felsőoktatási intézmény hallgatói, oktatói
más oktatási intézmény tanulói
nyugdíjasok

500,- Ft

munkaviszonyban állók

1000,- Ft

pedagógusok, közgyűjteményi dolgozók,
 levéltári dolgozók
magyar igazolvánnyal rendelkezők
munkanélküliek

 

ingyenes

 

Beiratkozáskor a könyvtár az olvasó adatait számítógépes nyilvántartásba veszi. Az olvasónak a név-, munkahely- ill. lakcímváltozást a könyvtárban be kell jelenteni.

 

A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK ALAPELVEI 

 • A könyvtár szolgáltatásai csak az érvényes  olvasójegy/diákigazolvány  bemutatásával vehetők igénybe.
  .
 • Az olvasójegy/diákigazolvány más személyre nem ruházható át.
   
 • Az olvasó felelős az olvasójegyével/diákigazolványával  kikölcsönzött   minden dokumentumért.
   
 • Az olvasójegy/diákigazolvány elvesztését azonnal be kell jelenteni  (a visszaélések elkerülése érdekében). Az  elveszett   olvasójegy számát a könyvtár a számítógépes   rendszerben letiltja. Új olvasójegy kiállításáért a könyvtár 300 Ft pótdíjat kér.
   
 • A könyvár dokumentumai és használati tárgyai épségének óvása minden olvasónak kötelessége. Aki  a kölcsönvett, vagy a helyben olvasásra kapott   könyvtári dokumentumot,  vagy a könyvtár használati tárgyait szándékosan megrongálja, köteles a  kárt megtéríteni.
   
 • Könyvtári dokumentum szabálytalan kivitele esetén a könyvtáros jegyzőkönyvet vesz fel. A könyvtár használati szabályait súlyosan megsértő olvasót  a könyvtárvezető kizárhatja a könyvtár használatából.