HELYBENHASZNÁLAT

 • Az olvasóteremben elhelyezett könyveket, folyóiratokat minden beiratkozott olvasó szabadon használhatja.
   
 • Az olvasóteremben elérhető szolgáltatások, számítógép, katalógus használatához a könyvtárosok adnak segítséget.
   
 • A könyvtárban található szakdolgozatokat az olvasóteremben lehet olvasni.  A kölcsönzés és a másolás  tilos !
   
 • Az olvasóterem csendjét beszélgetéssel, telefonálással,  vagy más módon zavarni nem szabad!

 

KÖLCSÖNZÉS

A könyvtári dokumentumokat kölcsönözhetőségi szempontból a könyvtár az alábbi kategóriákba sorolja:

 • kölcsönözhető
 • korlátozottan kölcsönözhető
  - kötelező irodalom
 • helyben használható

Az egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma:

 

könyv

periodika

video, CD, DVD

hangkazetta

a főiskola oktatói, dolgozói  

30

10

5

5

a főiskola hallgatói 

15

6

3

3

külső olvasók 

10

6

3

3

 

 

A különböző dokumentumtípusok  kölcsönzési ideje, késedelmi díja:

dokumentumtípus

kölcsönzési idő

hosszabbítás

késedelmi díj

letéti díj

olvasótermi könyvek

könyvtár zárásától
nyitásig

nincs

100,- Ft/nap

-

kölcsönözhető könyvek

4 hét

1x4 hét

30,- Ft/könyv/nap

-

korlátozottan kölcsönözhető

 

 

 

 

 

kötelező irodalom, tankönyv

2 hét

nincs

50,- Ft/könyv/nap

-

 

periodika (a legfrissebb szám kivételével!)

3 nap

1x3 nap

30,- Ft/szám/nap

-

 

video, CD, DVD
hangkazetta

3 nap

1x3 nap

100,- Ft/dok./nap

500,- Ft

 
 • Kölcsönözni csak személyesen és érvényes olvasójeggyel/diákigazolvánnyal lehet. A kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik, az olvasójegy/diákigazolvány és a dokumentum vonalkódjának leolvasásával.
   
 • A kölcsönzési határidő minden kikölcsönzött könyvben megtalálható.
   
 • A kölcsönzési határidő hosszabbítása csak a határidő lejárta előtt személyesen vagy telefonon kérhető, amennyiben az olvasó jogosult a hosszabbításra és nincs a műre előjegyzés.
   
 • A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak késedelmi díjat, valamint írásos felszólítás esetén postaköltséget is fizetnie kell. A harmadik írásos felszólítás után a könyvtár követelését jogi úton érvényesíti.
   
 • A késedelmi díj tartozás rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető!
   
 • A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. 44.§-a, valamint a 3/1975. KM-PM.sz. rend. 20.§-a értelmében az olvasó az elveszett vagy megrongált dokumentumot köteles azonos kiadású példánnyal pótolni vagy. a könyvtár által megállapított értékét (a fénymásolás díját) megtéríteni.
   
 • A kölcsönzőkártya elvesztése esetén annak pótlása 300 Ft / alkalom.


 ELŐJEGYZÉS

A mások által kikölcsönzött könyv előjegyezhető - személyesen, telefonon vagy e-mail-ben - előjegyzési díj ellenében.

Az előjegyzés díja: 50,- Ft/könyv.

A könyv beérkezésekor a könyvtár a kérőt értesíti és a könyvet 7 napig számára félreteszi.

 

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

A küldő könyvtár által felszámolt térítési díj ellenében.
 

REPROGRÁFIAI SZOLGÁLTATÁSOK

Fénymásolás:

A külső olvasók a könyvtár állományában lévő dokumentumokról  a copyright jogok figyelembe vételével, térítés ellenében,  másolatot rendelhetnek.

A hallgatók az önkiszolgáló fénymásolón önállóan készíthetnek másolatot, a használatra vonatkozó előírásoknak  megfelelően.

Díja: 15,- Ft / oldal

Szkennelés:

Olvasói kérésre a könyvtáros végzi.

Díja: 15,- Ft / oldal