Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Könyvtára
A karon legnagyobb hagyományokkal a tanító szak rendelkezik, a jogelőd intézményben 1917 óta folyik oktatás. A könyvtár 1959-től működik önálló könyvtárként és 2000 óta nyilvános. Így már nemcsak a hallgatók és az oktatók munkáját segíti, hanem a Jászságban élő érdeklődőket is szolgálja.
A 438 m2-en elhelyezkedő könyvtár állománya több mint 109.000 dokumentum, amelynek mintegy 40%-a szabadpolcon érhető el. Főgyűjtőköre: könyvtártudomány, pszichológia, szociálpedagógia, pedagógia és felnőttnevelés.
A könyvtár kezdetektől archiválja a tankönyvek egy-egy példányát, így jelentős számú, s ma már muzeális jellegűnek tekinthető állományrésszel rendelkezik. Ugyancsak jelentős értéket képviselnek az 1900-as évek előtti pedagógiai, pszichológiai művek, módszertani kiadványok, amelyek az intézménytörténeti kutatások alapdokumentumai.
Az utóbbi tíz évben készült szakdolgozatok már az OPAC-on is kereshetők.
A HunTéka integrált könyvtári rendszerben folyik a kölcsönzés és az elektronikus katalógus építése. Az állomány több mint háromnegyede a számítógépes adatbázisban már megtalálható, illetve folyamatosan történik az elektronikus katalógus feltöltése. Az egyetem könyvtárai közötti együttműködés eredményeként több nyertes pályázaton elnyert összegből folyamatosan fejlődik az informatikai infrastruktúra. Többek között legújabb technikai vívmánya a könyvtárnak az RFID technológián alapuló leltári és önkölcsönző rendszer, amely az olvasók szolgálata mellett a karon két évtizede folyó informatikus könyvtáros képzést is segíti. A könyvtár nagy figyelmet fordít az informatikus könyvtáros szakos hallgatók gyakorlati képzésére, a hagyományos és a 21.századi szolgáltatások megismertetésére. A karon oktatott szakok szakmai munkáját rendszeres használó képzésekkel segíti a könyvtár.
Hallgatóinak és oktatóinak ingyenes dokumentumkölcsönzést, OPAC hozzáférést, önkölcsönző pult használatát, internethasználatot, továbbá az olvasóteremi állományok helyben használatát biztosítják.
A Forrásközpontban 24 számítógép áll a látogatók rendelkezésére, amelyekről elérhetőek a szakirodalmi kutatás adatbázisai. A korszerű számítógépek mellett WIFI hálózat, szkenner, fénymásoló, fekete-fehér és színes nyomtató is a használók rendelkezésére áll térítés ellenében.