Online folyóiratok:

 

Across Languages and Cultures

http://akademiai.com/loi/084

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

 

Acta Agronomica Hungarica (2013-ban megszűnt)

http://akademiai.com/loi/014

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

                                                             

Acta Alimentaria

http://akademiai.com/loi/066

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

                                                               

Acta Biologica Hungarica

http://akademiai.com/loi/018

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

                                                                

Acta Botanica Hungarica

http://akademiai.com/loi/034

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

                                                               

Acta Carolus Robertus

http://honlap.karolyrobert.hu/hu/node/769

                                                                 

Acta Chromatographica

http://akademiai.com/loi/1326

                                                                

Acta geographica Debrecina Landscape & environment

http://geo.science.unideb.hu/acta/landsenv/page/volumes.html

                                                               

Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica

http://akademiai.com/loi/030

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

                                                                 

Acta Oeconomica

http://akademiai.com/loi/032

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

                                                                 

Acta silvatica et lignaria Hungarica

http://aslh.nyme.hu/index.php?id=3922&L=1

                                                                

Acta Veterinaria Hungarica

http://akademiai.com/loi/004

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

                                                           

Agrár- és környezetjog

http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=1040

                                                                

Agrárágazat

http://agraragazat.hu/archivum

                                                                 

Agrárinformatika = Journal of Agricultural Informatics

http://journal.magisz.org/index.php/jai/issue/archive

                                                                

Agrárkönyvtári hírvilág

http://www.omgk.hu/AH/agrarkonyvtari-hirvilag.htm

                                                                

Agrokémia és talajtan

http://akademiai.com/loi/0088

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

http://www.aton.hu/web/guest;jsessionid=354D27708720BD43FF25B9E632FADD13

                                                                 

Állam- és jogtudomány

http://jog.tk.mta.hu/allam-es-jogtudomany

                                                                 

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

http://epa.oszk.hu/02000/02067

                                                                 

Applied ecology and environmental research

http://www.aloki.hu/

                                                                

Botanikai közlemények

http://www.botkozlem.elte.hu/hu/tartalom2

Cereal Research Communications

http://akademiai.com/loi/0806

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

                                                                

Central European Geology

http://akademiai.com/loi/24

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

                                                                

Columella: journal of agricultural and environmental sciences

http://epa.oszk.hu/02600/02660

                                                                

Controller info

http://controllerinfo.hu/

                                                                

Crisicum

http://www.kmnp.hu/

(Letölthető kiadványaink menüpont)

                                                                

Dél-Dunántúli Gazdaság

https://issuu.com/pbkik

                                                                 

e-Acta Naturalia Pannonica

http://epa.oszk.hu/01900/01957

                                                                 

E-Conom

http://epa.oszk.hu/02300/02301

                                                                

Economica : Szolnoki Főiskola tudományos közleményei

http://gk.uni-pae.hu/downloadmanager/index/id/71

                                                                

Falu Város Régió

https://www.nth.gov.hu/hu/publikaciok/faluvarosregio

                                                                 

Felnőttképzési szemle

http://epa.oszk.hu/01200/01251

                                                                

Földgömb

http://epa.oszk.hu/03000/03037

(2016-os évfolyam)

                                                               

Földrajzi Közlemények

https://www.foldrajzitarsasag.hu/kiadvanyok/foldrajzi-kozlemenyek

                                                                

Földtani Közlöny

http://epa.oszk.hu/01600/01635

                                                                 

Gazdaság és Társadalom

http://gt.nyme.hu/gt_kiadvanyok.html?&L=1

                                                                 

Hidrológiai Közlöny

http://apps.arcanum.hu/app/hidrologia/

                                                                 

Hitel

http://www.hitelfolyoirat.hu/archivum

                                                                

Holstein Magazin

http://www.holstein.hu/hmagazin

                                                                 

Hulladék Online: elektronikus folyóirat

http://epa.oszk.hu/02000/02099

                                                                 

HUNGARIAN AGRICULTURAL ENGINEERING

http://www.hae-journals.org/index2.php

                                                                 

Hungarian geographical bulletin

http://epa.oszk.hu/02500/02541

                                                                 

Időjárás

http://www.met.hu/ismeret-tar/kiadvanyok/idojaras/

                                                                 

Innotéka : tudomány, innováció, zöldgazdaság

http://www.innoteka.hu/

                                                                 

International Journal of Engineering and Management Sciences = Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények

http://ijems.lib.unideb.hu/archivum

                                                                 

International Review of Applied Sciences and Engineering

http://akademiai.com/loi/1848

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

                                                                

Journal of Central European Green Innovation

http://greeneconomy.karolyrobert.hu/hu/folyoirat

                                                                 

Kitaibelia

http://kitaibelia.unideb.hu/?contents

                                                                 

Kovász : Társadalomfilozófia; Közgazdasági elméletek; Szociálpolitika
(kapitalista gazdaság; közgazdaságtan; népjólét
)

http://epa.oszk.hu/00700/00721

                                                                 

Közgazdasági Szemle

http://epa.oszk.hu/00000/00017

                                                                 

Légkör : az Országos Meteorológiai Intézet szakmai tájékoztatója

http://www.met.hu/ismeret-tar/kiadvanyok/legkor/

                                                                 

Madártávlat

http://www.mme.hu/madartavlat_magazin

                                                                 

Magyar internetes agrárinformatikai újság

http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3

                                                                 

Magyar kémikusok lapja: a Magyar Kémikusok Egyesületének - a MTESZ tagjának - tudományos ismeretterjesztő folyóirata és hivatalos lapja

http://epa.oszk.hu/03000/03005

                                                                

Magyar Vadászlap

http://epa.oszk.hu/02300/02327

                                                                

Médiakutató

http://www.mediakutato.hu/archivum.html

                                                                

Műszaki szemle

http://www.mediakutato.hu/archivum.html

                                                                

Pénzügyi Szemle

https://www.asz.hu/hu/kereses

                                                                 

Society and Economy

http://akademiai.com/loi/204

(teljes szöveggel elérhető a könyvtár számítógépein)

                                                                 

Statisztikai Szemle

http://www.ksh.hu/statszemle_archivum

                                                                 

Studia Mundi - Economica

http://studia.mundi.gtk.szie.hu/studiamundi-archivum

                                                                 

Studies in agricultural economics

https://www.aki.gov.hu/publaki/menu/k:Foly%C3%B3irat,+szaklap/m:recent/b:Studies+in+Agricultural+Economics

                                                                

Szivattyúk, kompresszorok, vákuumszivattyúk

http://bb-press.hu/

                                                                 

Tájökológiai Lapok

http://www.tajokologiailapok.szie.hu/hkiv8.html

                                                                 

Tér és Társadalom

http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/issue/archive

                                                                 

TÉR - GAZDASÁG – EMBER : a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar lapja.

http://kgk.sze.hu/a-folyoirat-bemutatasa

 

Természetvédelmi közlemények

http://www.mbt-biologia.hu/gen/pro/mod/let/let_fajl_kiiras_lista.php?i_faj_konyvtar_azo=108

                                                                

Területfejlesztés és innováció: a PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata

http://epa.oszk.hu/01900/01951

                                                                

Területi Statisztika

http://www.ksh.hu/terstat_archivum

                                                                 

Tudományos Közlemények

http://epa.oszk.hu/02000/02051

                                                                 

Turisztikai és vidékfejlesztési tanulmányok

http://www.turisztikaitanulmanyok.hu/category/korabbi-szamaink/

                                                                 

Turizmus Bulletin

http://szakmai.itthon.hu/turizmus-bulletin

                                                                 

Vízmű Panoráma

http://www.maviz.org/vizmu_panorama