Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:

 

  1. Könyvtárlátogatás, a Könyvtár bemutatása;
  2. A Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek, a szabadpolcokon elhelyezett állomány helyben használata;
  3. Számítógépes katalógus használata;
  4. Információ a hazai és külföldi könyvtárak, könyvtári rendszerek szolgáltatásairól (referensz kérdések);
  5. Fénymásolás:    A/4-es 15 Ft/oldal

                             A/3-as 30 Ft/oldal

  1.  Nyomtatás:      A/4-es 15 Ft/oldal

A beiratkozott Olvasók az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

Kölcsönzés

1.   Kölcsönözni csak személyesen, a saját névre szóló érvényes olvasójeggyel lehet.

 

2.   A kölcsönzési idő 4 hét.

Hosszabbítási lehetőség:1 alkalommal, 4 hét

 

A könyvtári dokumentumok a következő csoportokba vannak sorolva

- Kölcsönözhető

- Nem kölcsönözhető

 

Aki a kölcsönzési határidőt nem tartja be, késedelmi díjat fizet, és tartozásainak rendezéséig kölcsönzési jogát is elveszti.

 

A különböző dokumentumtípusok kölcsönzési idejét és a Késedelmi díjak mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

 

 

Dokumentum típusa

Kölcsönzési idő

Késedelmi díj

Olvasótermi könyvek és jegyzetek

A könyvtár zárásától nyitásig, ill. hétvége

100 Ft/nap/dokumentum

Kölcsönözhető könyv

4 hét (28 nap)

Hosszabbítás

1 alkalom 4 hét

30 Ft/könyv/nap

Kötelező irodalom

1 hét (7 nap)

nem hosszabbítható

50 Ft/könyv/nap

Video kazetta, CD, elektronikus adathordozó (a szerzői jogvédelem figyelembevételével)

3 nap

100 Ft/nap/dokumentum

 

Az olvasónál egyidejűleg kikölcsönzött könyvek száma:

- A Karok oktatói, dolgozói                       30 kötet

- A Karok hallgatói                                    15 kötet

- Külső olvasók                                          15 kötet

Ugyanabból a könyvből egy Olvasónál csak egy példány lehet.

 

Előjegyzés

 

A könyvtár előjegyzést vesz fel azokra a dokumentumokra, amelyek kölcsönzés alatt állnak. A kint levő dokumentumot, az újabb kölcsönvevő kérésére a könyvtár a beérkezést követően 7 napig félreteszi, amelyről az olvasót minden esetben az általa megadott értesítési címen e-mailben vagy postai úton értesíti. (A Könyvtár a postaköltséget felszámolja.)

 

Az olvasóterem és a kézikönyvtár használata

Az olvasóterem szolgáltatásait a könyvtári törvény értelmében a könyvtár teljes információhordozó állományát korlátozás nélkül igénybe lehet venni.

Az olvasótermi és kézikönyvtári dokumentumok csak helyben használhatók, nem kölcsönözhetők.

Az olvasótermi és a kézikönyvtári állomány elhelyezése szakrend szerint, azon belül szerző, ill. cím szerint alfabetikus rendszerben történik.

A folyóiratok és napilapok legfrissebb számai cím szerint, betűrendben kerülnek a polcokra.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

 

A Könyvtár kérhet és küldhet könyvtárközi kölcsönzés keretében dokumentumokat.

A könyvtárközi kölcsönzési igény elektronikus úton történik. Rendkívül fontosak az igényelt dokumentum pontos adatai, melyeket a Könyvtárközi kölcsönzés kérőlapon kell feltüntetni.

A könyvtárközi kölcsönzés keretében kikölcsönzött dokumentumért az Olvasó a tulajdonos intézmény szabályai szerint tartozik anyagi felelősséggel.

Az Olvasók a könyvtárközi kölcsönzés során kölcsönzött dokumentumokat csak korlátozott idejű használatra vehetik igénybe. A kölcsönzés idejét a dokumentum visszaküldési határideje határozza meg.

Az Egyetemmel nem jogviszonyban álló Olvasónak a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos költségeket meg kell téríteni.

 

Tájékoztatás

 

A Könyvtár teljes körű megismeréséhez, a hagyományos és a számítógépes információkereséshez a könyvtárosok nyújtanak segítséget.

A mindenkori tájékoztató könyvtáros eligazít a katalógusok, bibliográfiák, kézikönyvek, referáló folyóiratok használatában, segít a szükséges irodalom kiválasztásában, a számítógépes adatbázisok működtetésében.

Az olvasószolgálat dolgozói a Könyvtár használóinak szóban és írásban (tájékoztató feliratok segítségével) útbaigazítást nyújtanak.

A Könyvtár adatbázisok, katalógusok alapján szakirodalmi tájékoztatást, információszolgáltatást nyújt Olvasói számára.